OGLAS PRODAJA MEHANIZACIJE

 

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА  „АГРОСОЈ“ НЕУЗИНА        

 

 ОБЈАВЉУЈЕ 

ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПОЛОВНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (ЛИЦИТАЦИЈЕ) 

 

                                          Земљорадничка задруга „АГРОСОЈ“ Неузина оглашава продају следеће пољопривредне механизације и путничка возила:                ПОЧЕТНА             ЦЕНА без ПДВ 

 

1. Трактор ТОРПЕДО 9006 1988.год              5.000 € 2. Комбајн Змај 142 + адаптер за кукуруз са сечком          5.000 € 3. Комбајн Змај 142 некомплетан           2.000 € 4. Прскалица РАУ вучена 1500 л           1.000 € 5. Тањирача НАРДИ вучена             3.000 € 6. Плуг ИМТ 2 бразде                250 € 7. Кембриџ ваљак вучени                500 € 8. Селектор за житарице – некомплетан             100 € 9. Комбајн Змај 141 – некомплетан                  600 € 10. Мотор Ѕ46                     500 € 11. Житни хедер       са адаптацијом за сунцокрет за комбајн Змај 142                    600 € 12. Житна сејалица Секстед 2,2 м – неисправна            300 € 13. Путничко возило Volkswagen Golf 2 1.6 D                        300 €  14. Резевни делови – разни 

 

Излицитирана вредност се увећава за износ ПДВ од 20 % и плаћа се на благајни предузећа у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате. 

 

Право надметања имају правна и физичка лица која пре почетка лицитације уплате депозит у висини од 10 % од почетне цене у динарској противвредности на дан уплате. Уплата се може извршити у просторијама ЗЗ“Агросој“Неузина сваког радног дана од 07 до 15 часова и на дан лицитације до 10 часова. Положени депозит урачунава се при уплати остварене продајне цене.  

 

Механизација се може погледати у ЗЗ“Агросој“Неузина сваког радног дана од 07 до 15 часова и на дан лицитације од 8 до 10 часова. Механизација се продаје по принципу ВИЂЕНО-КУПЉЕНО и неће е примати никаква рекламација.   

 

Усмено јавно надметање је надметање на коме учествују најмање два понуђача. Уколико на усменом надметању не буде понуђача или не буду најмање два понуђача, возило се може продати непосредном погодбом између земљорадничке задруге „Агросој“ и купца. 

Сви учесници у јавном надметању дужни су са собом понети личну карту, а представници правних лица документацију потребну правном лицу (акт о регистрацији, овлашћење правног лица за учешће на јавној продаји – јавном надметању). 

 

Све трошкове преноса власништва сноси купац.  

 

Купац који одустане или не плати остварену продајну цену у означеном року, губи право на повраћај депозита.  

 

Ученицима јавне продаје који нису купили машине, положени депозит се враћа одмах након закључења поступка јавне продаје. 

 

Јавно надметање ће се одржати у просторијама ЗЗ“Агросој“Неузина на адреси Браће Стефановић 136, 23245 Неузина у суботу 04.03.2017. године са почетком у 10 часова. 

 

 

За све информације обратите се на бројеве телефона: 064/6461115 Вереш Иштван 064/6461155 Трифунов Далибор 064/6461113 Сабо Јулија 

 

Или лично у просторијама ЗЗ“Агросој“Неузина сваког радног дана од 07 до 15 часова.